آیا هوش مصنوعی می تواند جایگزین ذهن انسان شود؟ کاوش در مرزهای هوش مصنوعی و هوش انسانی

آیا هوش مصنوعی می تواند جایگزین ذهن انسان شود؟ کاوش در مرزهای هوش مصنوعی و هوش انسانی

هوش مصنوعی (AI) در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است که منجر به قابلیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های…